Co když můžete jednoduše sdílet vaše aktuální potřeby na jednom místě a najít rychlá řešení.

CoVpoint

Místo, kde můžete sdílet vaše aktuální potřeby. 

Místo, kde můžete nabídnout své produkty a služby. 

 

JAK CoVpoint FUNGUJE

ŽÁDNÉ PRAVIDELNÉ PLATBY A PŘEDPLATNÉ

VLOŽENÍ POTŘEB ZDARMA

PLATÍTE POUZE V PŘÍPADĚ PROPOJENÍ S POTENCIÁLNÍM PARTNEREM

CENOVĚ DOSTUPNÉ VŠEM

01.CoVpoint ON-LINE MARKET PORTÁL

10€ v případě propojení s potenciálním partnerem​​.

​​fakturace bude probíhat na měsíční bázi, vaši aktuální útratu můžete sledovat v portálu, ceny jsou bez DPH

02.CoVpoint INTERNÍ ŘEŠENÍ PRO FIRMY

V případě využití portálu CoVpoint, coby platformu pro interní komunikaci, nebo řešení pro firemní poptávková řízení, bude každý obchodní případ navržen jednotlivě, v závislosti na konkrétní náročnosti zadání.

 

REFERENCE

 

NÁŠ PŘÍBĚH A VIZE

Vše začalo situací ohledně Covid-19, chtěli jsme pomoci a objevili jsme absenci možnosti efektivní komunikace... 

Firmy, státy a jiné instituce, neměli možnost efektivně komunikovat aktuální potřeby na jednom místě, za účelem rychlé rekce na aktuální složitou situaci. Rozhodli jsem se tedy pomoci.

​Během několika dnů, jsme vytvořili vlastní portál CoVpoint, který umožňoval firmám a jednotlivcům jednoduše komunikovat nabídky materiálů a služeb, které mohly být efektivně zpracovány a případně realizovány. Zároveň jsme implementovali B2B platformu, která umožňovala firmám a jednotlivcům komunikovat své potřeby mezi sebou. Náš tým, který má dlouholeté zkušenosti z mezinárodních korporací, se spojil s IT experty, což umožnilo skloubit komerční a digitální požadavky v co nejjednodušší a zároveň nejefektivnější podobě. 

 

​CoVpoint byl rovněž využíván Českou Republikou, krizovým týmem, zodpovědným za nákup zdravotnického materiálu a služeb.

Velmi rychle jsme si uvědomili, že spojení mezinárodních obchodních zkušeností a vhodné digitální technologie, bude v budoucnu hlavním nástrojem pro rozvoj společností, ale i jednotlivců. Rozhodli jsme se CoVpoint dále rozvíjet, s cílem vytvoření nového standardu pro rozvoj podnikání a komunikaci. Je zřejmé, že Covid-19 změnil vnímání a akceptaci digitálních technologií, coby klíčového nástroje obchodu v budoucnosti.

Těšíme se na spolupráci s vámi.

 

 

​Zdenek Zatloukal | Founder

my linkedin profile

  • LinkedIn

© 2020 Zdenek Zatloukal

WiseNorm s.r.o.

Valticka 330, 69144 Lednice

Czech Republic